1. Úvodem

Zelený kampus je studentský projekt, jehož cílem je zlepšit využitelnost odpadů produkovaných na Masarykově univerzitě a snížit finanční výdaje spojené s jejich likvidací. Průměrný občan České republiky vyhodí každý rok kolem 300 kg odpadků. Většinu odpadu lze znovu použít. Proto třídíme komodity – papír, karton, sklo, PET, nápojový karton, polystyren, hliník… pro další zpracování a využití. Šetříme tím spotřebu surovin a energie, chráníme životní prostředí.

Pomozte nám prosím snížit ekologickou stopu Masarykovy univerzity!

Zelená univerzita podporuje

2. Kde třídíme?

Univerzitní kampus Masarykovy univerzity, Brno – Bohunice (http://www.muni.cz/general/events/p233332)

Přírodovědecká fakulta, Lékařská fakulta, Fakulta sportovních studií
Pavilony: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A12, A13, A14, A22, koridory, vstupy, FSpS

Výhled projektu

Vytvoření sběrných míst ve zbývajích pavilonech UKB MU (A11, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21).
Rozšíření jednotného odpadového hospodářství MU do všech částí Masarykovy univerzity.

3. Co třídíme?

4. Jak třídíme?

Na dostupných a viditelných místech UKB – pavilony, koridory, šatny, knihovna – existuje 58 sběrných míst pro odložení odpadu. Všechny nádoby na odpad a všechna sběrná místa jsou označeny česko-anglickými samolepkami a plakáty.

Cesta odpadu v UKB MU

Studenti a zaměstnanci MU

Třídění odpadu
Minimalizace odpadu

Úklidová firma

Svoz odpadu do sběrného dvora

Správa UKB

Svoz skla a laboratorního odpadu, propagace třídění

Svozová firma

Svoz a recyklace odpadu

5. Realizace


Biomania o.s. (www.biomania.cz)

DIALOG centrum (www.dialogcentrum.cz)

Masarykova univerzita – správa UKB (www.muni.cz)

Masarykova univerzita – vedoucí ústavů UKB

SITA CZ a.s. (www.sita.cz)

Mevatec s.r.o. (www.mevatec.cz)

Brno Campus Square (www.campusbrno.cz)

Ctrl P s.r.o. (www.ctrlp.cz)

Lakkis Toner Servis (www.tiskarny-tonery-kopirky.cz)

6. Možnosti minimalizace odpadu

7. Co neopomenout v odpadovém hospodářství

8. Šikovné odkazy

Ekologická stopa: www.ekostopa.cz
EKO-KOM, a.s.: www.ekokom.cz
Odpadové hospodářství Brna: tridime.brno.cz
Sběrné dvory Brno: www.sako.cz/sso/seznam/
Kam s nimi (ČT 2007): www.ceskatelevize.cz/program/10095886668.html
Zákon č.185/2001 Sb. - Zákon o odpadech, Ministerstvo životního prostředí ČR: www.mzp.cz/cz/odpadove_hospodarstviCopyright © 2010, Obsah: Tomáš Mozga a Pavel Dvořák, Grafický design: Jan Škoda a Lucie Kožantová